Учесници сме на повеќе меѓународни фестивали во земјата и во странство како што се:  -Турција -Текирдаг (Кираз фестивал) -Турција -Измир (Еге унивезитет фестивал) -Бугарија - Габрово (Младоста на балканот) -Србија и Црна гора-Челарево (Кочичеви денови) -Србија и Црна гора -Суботица -Србија и Црна гора - Зрењанин -Босна и Херцеговина-Дервента -Македонија-Велес (Рацинови денови) -Македонија-Истибање (Истибањско здравоживо) -Македонија-Битола (Илинденски денови) -Македонија-Лозово (Илинденски денови за спорт и култура) -Македонија-Кичево(Регионални фолклорни смотри) и многу други концерти и настапи како во Битола така и пошироко.
AF PLETENKA.All rights reserved. Designed by Krmarovski