ПРОГРАМА
Во нашиот репертоар е застапен фолклор од сите  делови на Mакедонија. Во кореографските постановки  подеднакво е опфатен како изворниот така и  стилизираниот фолклор.Моментално на нашиот  репертоар се застапени следните кореографии:
Ѓурѓовден
Ора и песни од Егејска Македонија
Битолчанка
Пиринско росно цвеќе
Калајџиско
Велешките игри
Водарки
Беранче
Жетварки
Преспански игри
Копачија
Водарки
AF PLETENKA.All rights reserved. Designed by Krmarovski